Reformeer ... weer 'n keer

Nooit het ek gedink daar gaan ’n dag kom wat die Here my gaan vra om die dinge wat my hele lewe en bediening as NG-dominee radikaal verander het met elke dominee en leraar in die Afrikaanse en Engelse Reformatoriese Kerke te deel nie. En beslis nie om dit letterlik teen elkeen van hulle se deur te gaan vaskap, soos ’n Martin Luther op 31 Oktober 1517 moes doen met sy 95 stellings waar hy verskil het van die Rooms-Katolieke kerk nie.

’n Boer uit Parys vra my nou die aand: Maar, dominee, sê jy dat ons al die jare verkeerd was hieroor in die Gereformeerde Kerke oor die wêreld, waarop ek vir hom moes sê: Ja, Oom. Sedert Luther en die Reformasie in 1517 en daarna was ons verkeerd en het ons mekaar verkeerd geleer, maar ons was selfs voor dit verkeerd. Ons was al sedert die vierde eeu, toe ons nog in die Rooms-Katolieke Kerk was, verkeerd hieroor.

Die tragiese van alles is dat Luther en die ander Reformatore presies geweet het wat die Bybel hieroor sê, maar hulle was te bang om dit ook deel te maak van die boodskap van die Reformasie. Aan die ander kant was hulle so vasgevang in die teologie en die manier van doen al die jare in die Rooms-Katolieke Kerk dat hulle moeilik die volle waarheid kon onderskei wat hierdie sake betref.

Maar ek het beleef, Jesus Christus, ons Koning en Here het duidelik en hard vir my gesê: Gaan sê vir My mense in die Reformatoriese Kerke, kom sit weer aan My voete dat Ek julle kan leer wat Ek in My Woord oor dinge soos die volgende sê: die doop; wie werklik deel van die Kerk van Jesus is; wat die Nuwe Verbond in werklikheid alles behels; en wat My hart met die werk en die gawes van die Heilige Gees in en deur julle lewens is.

...

Die volledige persverklaring kan in die Menu gevind word


Gesels gerus saam in die Forum en deel jou ondervindings.


Site Meter